Om Innlandet Energi Holding

Innlandet Energi Holding AS er et selskap som er etablert for å ivareta eierskapet til 27 kommuner og Innlandet fylkeskommune i energiselskapet Eidsiva Energi.

Det ble i løpet av 2019 gjennomført en omfattende transaksjon mellom Oslo kommune sitt energiselskap Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Eidsiva Energi hadde før denne transaksjoner 27 kommuner og Innlandet fylkeskommune som eiere. Disse eierne eide aksjer i Eidsiva Energi enten direkte eller gjennom egne holdingselskaper.

Etter den gjennomførte strukturendringen er det etablert følgende eier- og selskapsstruktur:

Innlandet Energi Holding eier ca. 49,4 % av aksjene i Eidsiva Energi, mens Hafslund E-CO eier 50 % og Åmot kommune ca. 0,6 %.

Formålet til selskapet Innland Energi Holding kan oppsummeres i følgende:

 • Selskapets formål er å eie aksjer i Eidsiva Energi og bidra til å utvikle verdier i Eidsiva
 • Selskapet skal bygge opp under en strategi for Eidsiva basert på offentlig eierskap til både nett- og kraftproduksjon
 • Bidra til videre strukturutvikling og konsolidering
 • Utvikle eierskapet til Innlandet Energi Holding med nye eiere fra Innlandet

Eiere

Innlandet Energi Holding har følgende eiere:

Eier Eierandel %
Hedmark Fylkeskraft AS 21,547
Hamar kommune 21,547
Ringsaker kommune 14,471
Lillehammer kommune 12,626
Oppland Fylkeskraft 9,163
Gausdal kommune 3,737
Gjøvik kommune
3,233
Stange Energi 2,342
Løten kommune 1,904
Østre Toten kommune 1,754
Elverum Energi AS 1,235
Trysil kommune 1,173
Engerdal Energi Holding AS 1,023
Nord-Fron kommune 0,920
Ringebu kommune 0,750
Øyer kommune 0,695
Stor-Elvdal kommune 0,587
Nord-Odal kommune 0,334
Øystre Slidre kommune 0,321
Vestre Slidre kommune 0,303
Vang kommune 0,072
Lesja kommune 0,056
Kongsvinger kommune 0,051
Åsnes kommune 0,028
Eidskog kommune 0,027
Sør-Odal kommune 0,026
Grue kommune 0,026
Våler kommune 0,026
Skjåk kommune 0,022

Styrende organer

Forvaltningen av selskapet er tillagt styret.

Rollen til styret er følgende:

 1. Organisere, forvalte og føre tilsyn med selskapets virksomhet
 2. Påse at selskapet er hensiktsmessig organisert og har tilgang på de riktige ressurser
 3. Sørge for at selskapet til enhver tid har juridiske og finansielle rådgivere som er kjent med aksjonæravtalene for Eidsiva, Produksjonsselskapet og Innlandet Energi Holding og selskapets rettigheter og forpliktelser i forhold til disse
 4. Følge opp at virksomheten i Eidsiva og Produksjonsselskapet organiseres og lokaliseres i tråd med forutsetningene nedfelt i aksjonæravtalene
 5. Håndtere kvartalsvis utbytte fra Eidsiva og videre utbetaling til eierne
 6. Sikre god beredskap for å kunne håndtere interessene til eierne av Innlandet Energi Holding ved for eksempel nye strukturendringer og videre konsolideringer
 7. Holde tett kontakt med eierne gjennom eierutvalg og eiermøter og tidlig informere om saker som dukker opp

Styret skal bestå av inntil 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Halve styret er på valg hvert år.

Styret i Innlandet Energi Holding består av følgende:

Leder                  Øystein Løseth

Nestleder            Bjørn T. Aasen

Medlem               Anita Hager

Medlem               Torunn Aass Taralrud

Medlem               Hanne Varhaug Søberg

Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, samt valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på tre år.

Valgkomiteen består av følgende:

Leder Even Aleksander Hagen

Anette Musdalslien

Knut Fangberget

Eierutvalg

Selskapet skal ha et eierutvalg med seks medlemmer som reflekterer eiersammensetningen slik at både de største og noen mindre aksjonærer er representert. Generalforsamlingen velger eierutvalget for en periode på to år, halve eierutvalget er på valg hvert år.

Rollen til eierutvalget er følgende:

 1. Eierutvalget skal gi råd til selskapet og selskapets styre, men har ingen formell beslutningsmyndighet på vegne av selskapet
 2. Formålet med eierutvalget er blant annet at viktige spørsmål som gjelder selskapet skal kunne forelegges for og diskuteres i eierutvalget i god tid før aktuelle beslutninger skal fattes
 3. Eventuell resultatutvikling i Eidsiva som vil kunne påvirke nivået på utbytte, skal tidligst mulig tas opp i eierutvalget
 4. Både styret og eierutvalget selv kan ta initiativ til møte

Eierutvalget består av følgende:

Leder         Even Aleksander Hagen

Medlem      Per-Gunnar Sveen

Medlem      Einar Busterud

Medlem      Anita Ihle Steen

Medlem      Ingunn Trosholmen

Medlem      Anne Bjertnæs

Daglig ledelse

Selskapet skal ha en daglig leder. Styret bestemmer hvordan den daglige ledelsen skal utøves, herunder om daglig leder skal ansettes eller leies inn.

Det er inngått avtale med Oddleiv Sæle Konsult AS ved Oddleiv Sæle om å ivareta rollen som daglig leder.