Finansiell informasjon

Innlandet Energi Holding

Inntektene for selskapet vil i all hovedsak være utbytte fra Eidsiva Energi. Kostnadene for selskapet vil være relativt begrenset og resultatet vil derfor være tett knyttet til utbytte fra Eidsiva Energi.

I aksjonæravtalene, både for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding, er det definert klare retningslinjer for fastsettelse av utbytte.